29-08-13

Meer denken vanuit de hond…

Door Regine Voort, Los Vast 4 2011

 

FB19.jpg“Het communicatiesysteem van de hond en de relatie tussen hond en mens zouden de basis moeten zijn van hoe we met honden omgaan. Een instrumentele benadering - zoals veelal de grondslag is bij positief trainen - is niet toereikend. Trainen kan pas echt 'positief' worden als niet 'belonen of straffen' centraal staat, maar een aanpak vanuit begrip van en voor de hond. Daarbij zou de actuele wetenschappelijke kennis onder andere over emoties bij dieren, verschil tussen hond en wild dier en betekenis hiervan voor relatie met mens, in de trainingsaanpak betrokken moeten worden”
Lees meer

 

Meer Studieweekend 2011

 

 

De commentaren zijn gesloten.